Asiantunteva metsäurakointi

Koneurakointi Lukkarinen harjoittaa päätoimenaan metsälainsäädännön sekä metsänomistajien vaatimusten mukaista metsäkoneurakointia.

Metsäurakoinnin palveluihimme kuuluvat muun muassa:

 • metsäkoneurakointi

 • puunkorjuu

 • harvennushakkuut

 • metsänparannustyöt

  • koneistutus

  • metsäteiden kunnostus ja rakennus

  • metsäojitukset

  • maanmuokkaukset

  • raivaukset

  • manu istutukset

 • muut kaivinkonetyöt

Puunkorjuu

Puunkorjuuseen kuuluu puiden kaato, karsinta, katkonta, mittaaminen ja metsäkuljetus. Puut mitataan ennen puutavaran ajamista tienvarteen. Kuljettajamme ovat ammattilaisia ja kalustomme sopii sekä kasvatus- että uudistushakkuuseen.

Harvennushakkuut

Harvennuksen tavoitteena on tehdä tilaa parhaiten kasvaville puille - pyritään hyvälaatuisen, kannattavan ja terveen metsän kasvattamiseen. Myös metsän monimuotoisuuteen kiinnitetään huomiota muun muassa tautituhojen minimoimiseksi.

Metsänparannustyöt

Metsänparannustöihin kuuluvat esimerkiksi maanmuokkaukset, kunnostusojitukset ja metsäteiden teot sekä perusparannukset. Tutustu myös koneurakoinnin palveluihimme!

Koneistutus

Kaikki puulajit sopivat koneistutukseen. Koneella tehdään maahan mätäs ja sen päälle istutetaan taimi samalla tiivistäen maata taimen ympäriltä. Rikottua maanpintaa syntyy näin vain aivan taimen ympärille, mikä vähentää heinittymistä ja vesakoitumista. Myös pudonneet siemenet jäävät mättäiden alle hidastaen vesakon kasvua, ja näin taimikon varhaishoidon tarve vähenee. Koneistutettujen taimien pituuskasvun onkin huomattu olevan huomattavasti käsin istutettujen taimien kasvua edellä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää metsäurakoinnin palveluistamme!

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!