Asiantunteva metsäurakointi

Koneurakointi Lukkarinen harjoittaa päätoimenaan metsälainsäädännön sekä metsänomistajien vaatimusten mukaista metsäkoneurakointia.

Metsäurakoinnin palveluihimme kuuluvat muun muassa:

 • metsäkoneurakointi

 • puunkorjuu

 • harvennushakkuut

 • metsänparannustyöt

  • koneistutus

  • metsäteiden kunnostus ja rakennus

  • metsäojitukset

  • maanmuokkaukset

  • raivaukset

  • manu istutukset

 • muut kaivinkonetyöt

Puunkorjuu

Puunkorjuuseen kuuluu puiden kaato, karsinta, katkonta, mittaaminen ja metsäkuljetus. Puut mitataan ennen puutavaran ajamista tienvarteen. Kuljettajamme ovat ammattilaisia ja kalustomme sopii sekä kasvatus- että uudistushakkuuseen.

Harvennushakkuut

Harvennuksen tavoitteena on tehdä tilaa parhaiten kasvaville puille - pyritään hyvälaatuisen, kannattavan ja terveen metsän kasvattamiseen. Myös metsän monimuotoisuuteen kiinnitetään huomiota muun muassa tautituhojen minimoimiseksi.

Metsänparannustyöt

Metsänparannustöihin kuuluvat esimerkiksi maanmuokkaukset, kunnostusojitukset ja metsäteiden teot sekä perusparannukset. Tutustu myös koneurakoinnin palveluihimme!

Koneistutus

Kaikki puulajit sopivat koneistutukseen. Koneella tehdään maahan mätäs ja sen päälle istutetaan taimi samalla tiivistäen maata taimen ympäriltä. Rikottua maanpintaa syntyy näin vain aivan taimen ympärille, mikä vähentää heinittymistä ja vesakoitumista. Myös pudonneet siemenet jäävät mättäiden alle hidastaen vesakon kasvua, ja näin taimikon varhaishoidon tarve vähenee. Koneistutettujen taimien pituuskasvun onkin huomattu olevan huomattavasti käsin istutettujen taimien kasvua edellä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää metsäurakoinnin palveluistamme!

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Koneurakointi Lukkarinen Oy
Paasikoskentie 45
73250 KORPIJÄRVI

Y-tunnus: 0661302-7
Puh: +358400240451

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Koneurakointi Lukkarinen Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.