Palvelut

Koneurakointi Lukkarinen Oy tarjoaa luotettavaa metsä- ja koneurakoinnin palvelua

Ota yhteyttä
Metsähakkuut ja puunkorjuu

Puunkorjuu

  • Uudistushakkuut

  • Harvennushakkuut

  • Energiapuunkorjuu- ja hankinta

maanparannus

Metsänparannustyöt ja muut kaivinkonetyöt

  • Maanmuokkaus

  • Teiden kunnostus- ja rakennustyöt

  • Metsän ojitus

  • Muut maanrakennustyöt mm. rakennuksien pohjatyöt

Metsäkoneurakointia luotettavasti

Koneurakointi Lukkarinen harjoittaa metsäkoneurakointia. Toimimme metsälainsäädännön vaatimusten sekä metsänomistajien tarpeiden mukaan. Palveluihimme kuuluvat puunkorjuu- ja hakkuutyöt sekä metsänparannus- ja kaivinkonetyöt.

Palvelemme asiakkaitamme Pohjois-Savon alueella.

Työskentelemme huomioiden hyvän ympäristönhoidon tavoitteet ja toimialamme roolin luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Pyrimme tehokkaaseen maanrakennukseen kuluttamatta silti tarpeettomasti ympäröivää luontoa.